Επικοινωνήστε μαζί μας: Tηλ.: 2510 31 63 41ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κάθε βιομηχανία με τον καιρό έχει φθορές από τη λειτουργία της σε διάφορα μέρη των μονάδων της και αυτό έχει σαν επακόλουθο τη μείωση της παραγωγικότητας, καθώς και τη δημιουργία μεγαλύτερης πιθανότητας κάποιου ατυχήματος.

Μια σωστή συντήρηση είναι πολύ σημαντική για την ορθή λειτουργεία μιας βιομηχανίας και πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο, για αυτό το λόγο η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες συντηρήσεις βιομηχανικών μονάδων η οποία είναι και η ειδίκευσή της.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εργασίες συντήρησης σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό με μια μεγάλη εμπειρία σε εργασίες όπως αντικατάστασης βανών, ασφαλιστικών, άρμοσης και εξ άρμοσης τυφλών, επισκευές σιδηροκατασκευών καθώς και κάθε είδους συγκόλληση. Πάντα με έμπειρους τεχνίτες καθώς και μηχανολόγους.