Επικοινωνήστε μαζί μας: Tηλ.: 2510 31 63 41



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Οι γραμμές σωλήνων καθώς και οι δεξαμενές οποιαδήποτε είδους έχουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής στη βιομηχανία και αποτελούν σημαντικό κομμάτι στη μετάδοση μεταξύ ρευστών, είτε πρόκειται για υγρά είτε για αέρια.

Η εταιρεία ΤΕ.ΣΥ.ΚΑ αναλαμβάνει συγκολλήσεις κάθε είδους, σε δίκτυα σωληνώσεων υψηλής πίεσης και δεξαμενών, μεταλλικού και ανοξείδωτου χάλυβα, καθώς και πλαστικών υλικών.

Η εμπειρία μας από τις συγκολλήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει σε δίκτυα σωληνώσεων υψηλή πίεσης και δεξαμενών αερίου εγγυάται μια σωστή, αποδοτική και οικονομική λειτουργία του δικτύου σας.