Επικοινωνήστε μαζί μας: Tηλ.: 2510 31 63 41ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

Οι εναλλάκτες θερμότητας έχουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής στη βιομηχανία και αποτελούν την πιο σημαντική εφαρμογή στη μετάδοση θερμότητας μεταξύ ρευστών, είτε αφορά υγρών είτε αερίων. Οι τύποι των εναλλάκτων ανάλογα από την κατασκευή τους χωρίζονται σε πτερυγιοφόρων σωλήνων, condenser, αθλοφόροι και πλακοειδής εναλλάκτες.

Η εταιρεία ΤΕ.ΣΥ.ΚΑ έχοντας στη διάθεσή της έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό συντηρητών αλλά και μηχανολόγων είναι σε θέση να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε εργασία σε ολόκληρη την Ελλάδα σε ότι αφορά τη συντήρηση, αλλά και την επισκευή οποιουδήποτε είδους βιομηχανικού εναλλάκτη.